Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 31/12/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 11.451.308 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 49.100 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 200 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 200 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 100 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 49.100 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 49.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 49.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 49.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 49.100 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 200 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 9.820.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/12/2019 đến ngày 06/01/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 07/01/2020

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!