Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 06/09/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.476.124 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 18.876 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT    + Cá nhân: 4 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.954.748 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 2.954.748 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.476.124 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 500 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 22.200 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 19.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 22.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 20.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 20.501 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT  + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.476.124 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 30.262.492.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/09/2018 đến 16 giờ 00 ngày 13/09/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 13/09/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!