Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân đội do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá: 15/10/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Quân đội
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 53.400.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 19.641 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 10 NĐT
+ Tổ chức: 5 NĐT
+ Cá nhân: 5 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.934.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 10 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 5.934.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.000.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 22.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 19.641 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 22.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 21.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 21.900 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 10.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 219.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/10/2018 đến 16h00 ngày 22/10/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/10/2018 đến ngày 22/10/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!