Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu

Ngày đấu giá: 11/11/2020
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.982.876 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 105.500 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 13 NĐT
+ Tổ chức: 12 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 7.485.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 13 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 7.485.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.100.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 20.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 112.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 105.600 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 112.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 105.600 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 105.907 đồng/cổ phần
Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 93.500 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 13 NĐT
+ Tổ chức: 12 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 4.982.876 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 3.828.297 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 527.720.205.600 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 17/11/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/11/2020 đến ngày 18/11/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!