Thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu vào ngày 01/04/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 25/03/2020) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự phiên chào bán cạnh tranh. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 104/QĐ-SGDHN ngày 11/03/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên chào bán cạnh tranh không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu vào ngày 01/04/2020.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!