Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Cảng đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Cảng đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu vào ngày 12/11/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 05/11/2020) không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Cảng đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-SGDHN ngày 16/10/2020 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Cảng đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu vào ngày 12/11/2020.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!