Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Xây lắp Môi trường do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Xây lắp Môi trường do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu vào ngày 26/12/2018. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 19/12/2018) không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Xây lắp Môi trường do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 756/QĐ-SGDHN ngày 28/11/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Xây lắp Môi trường do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu vào ngày 26/12/2018.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!