Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của quyền mua cổ phần của CTCP Mai Động do UBND Thành phố Hà Nội sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán quyền mua cổ phần của CTCP Mai Động do UBND Thành phố Hà Nội sở hữu vào ngày 17/12/2018. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 10/12/2018) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của CTCP Mai Động do UBND Thành phố Hà Nội sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 749/QĐ-SGDHN ngày 26/11/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của quyền mua cổ phần của CTCP Mai Động do UBND Thành phố Hà Nội sở hữu vào ngày 17/12/2018.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!