Thông báo Lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Lễ Quốc Khánh 02.09.2022

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Lễ Quốc Khánh 02.09.2022)

 
– Căn cứ Bộ Luật Lao động của Nước CHXHCN Việt Nam;
– Căn cứ Thông báo Lịch nghỉ giao dịch năm 2022 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về lịch nghỉ giao dịch chứng khoán năm 2022 nhân dịp lễ Quốc Khánh 02.09
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin thông báo tới Quý Khách hàng lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Lễ Quốc Khánh 02.09.2022 như sau:
 Lịch nghỉ giao dịch nhân dịp lễ Quốc Khánh 02.09.2022
– Thời gian nghỉ giao dịch:     Thứ 5, ngày 01/09/2022 và Thứ 6, ngày 02/09/2022
– Thời gian giao dịch trở lại : Thứ 2, ngày 05/09/2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo để thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ làm việc của Quý Khách hàng.
Trân trọng.
 

Nơi nhận:
Các phòng ban HO –CN;
– Lưu VP.        

     CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 (đã ký)

 

 Nguyễn Hoàng Phương

 
 
 
 
 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!