Thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Quốc Khánh 02.09.2021

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Quốc Khánh 02.09.2021)

 
 – Căn cứ Bộ Luật Lao động của Nước CHXHCN Việt Nam;
– Căn cứ Thông báo Lịch nghỉ giao dịch năm 2021của UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về lịch nghỉ giao dịch chứng khoán năm 2021 nhân dịp lễ Quốc Khánh 02.09.2021
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin thông báo tới Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch và làm việc nhân ngày Quốc Khánh 02.09.2021 như sau:
Nghỉ giao dịch ngày Quốc Khánh 02.09.2021.
 –  Thời gian nghỉ giao dịch:  Thứ 5, ngày 02/09/2021 và Thứ 6, ngày 03/09/2021
 –  Thời gian giao dịch trở lại : Thứ 2, ngày 06/09/2021
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng để thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ làm việc.
Trân trọng!
 

Nơi nhận:
HO –CN
– Lưu VP

        CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

P.TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 (đã ký)

Nguyễn Vũ Phong

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!