Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết dương lịch năm 2019)

 
 – Căn cứ Bộ Luật Lao động của Nước CHXHCN Việt Nam;
– Căn cứ Thông báo Lịch nghỉ giao dịch năm 2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 3329/UBCK-PTTT, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội số 988/TB-SGDHN, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM số 1108/TB-SGDHCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số 2678/TB-VSD về lịch nghỉ giao dịch chứng khoán năm 2019.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin thông báo tới Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch năm 2019 như sau:
–  Thời gian nghỉ giao dịch:  Thứ 2 ngày 31/12/2018 và Thứ 3 ngày 01/01/2019  
–  Thời gian giao dịch trở lại : Thứ 4, ngày 02/01/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo để thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ làm việc của Quý khách hàng.
 
 

     CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

 

 

 (đã ký)

 

 Phó tổng giám đốc

Lê Xuân Tiến

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!