Thông báo quyền mua chứng khoán SSB

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư
 Công ty cổ phần chứng khoán Asean xin thông báo tới Quý Nhà đầu tư về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á như sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Mã chứng khoán: SSB
Ngày ĐKCC: 18/01/2022
Tỷ lệ thực hiện: 100:12,2633 (100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền, 100 quyền được mua 12,2633 cổ phiếu mới)
Giá đặt mua: 15.000 đồng
Thời gian Chuyển nhượng quyền mua: 26/01/2022 – 22/02/2022
Thời gian Đặt mua và nộp tiền mua chứng khoán: 26/01/2022 – 28/02/2022
Quý Nhà đầu tư thực hiện quyền mua theo 1 trong 3 cách sau:

  1. Qua hệ thống Strade của Công ty chứng khoán.
  2. Gọi điện trực tiếp theo số 024.62753844 máy lẻ 811, 812.
  3. Nộp tiền vào tài khoản của Công ty chứng khoán Asean theo nội dung:

           Số tài khoản: 002.000.000.99999
           Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Asean.
           Ngân hàng: Seabank.
           Nội dung chuyển tiền: Thực hiện quyền mua SSB cho TK 032C……. của…..
 (Lưu ý: Nội dung chuyển tiền ghi chính xác số tài khoản và tên chủ tài khoản chứng khoán.)
 
Trường hợp tài khoản chứng khoán có dư nợ phí lưu ký (cổ phiếu SSB), để đảm bảo đủ tiền thực hiện quyền mua cổ phiếu SSB, kính đề nghị Ông/ Bà nộp bổ sung phí lưu ký tối thiểu 100.000 đồng.
 

Trân trọng thông báo !

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!