Thông báo thực hiện Phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi:      Quý Khách hàng

  • Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19;
  • Nhằm đảm bảo sức khỏe cho tất cả các khách hàng đang giao dịch tại Công ty chứng khoán Asean đồng thời tuân thủ nghiêm túc các Quy định của Nhà nước về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo tới Quý khách hàng nội dung như sau:
1/ Trong  thời gian dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, Công ty Chứng khoán Asean khuyến nghị tới Quý khách hàng hạn chế giao dịch và làm việc trực tiếp tại văn phòng/quầy giao dịch của Công ty Chứng khoán Asean. Khách hàng có thể giao dịch qua các kênh giao dịch trực tuyến của chúng tôi như sau:

  • Website của Asean Securites: https:// aseansc.com.vn
  • Tổng đài điện thoại HO: 0246.275.3844 – Số máy lẻ: 504,505,506.
  • Tổng đài đặt lệnh trực tiếp tại HO : 0246.275.8888
  • Tổng đài điện thoại tại Chi nhánh HCM: 0283.933.0308 – Số máy lẻ: 210,212
  • Tổng đài đặt lệnh trực tiếp tại Chi nhánh HCM: 0283.933.0209

2/ Trường hợp có giao dịch bắt buộc phải đến trực tiếp tại quầy giao dịch của Công ty chứng khoán Asean, đề nghị Quý khách hàng thực hiện đầy đủ thông điệp “5K” theo Quy định của Bộ y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”.
Công ty Chứng khoán Asean rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng.
Trân trọng cảm ơn!
 

Nơi nhận:
–       Các phòng ban HO – CN;
–       Lưu văn thư.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

P.TỔNG GIÁM ĐỐC

 
 
 
 

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!