Thông báo Thực hiện việc nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản của nhà đầu tư

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư
Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (AseanSC) xin trân trọng thông báo tới Quý Nhà đầu tư về thời gian ghi nhận tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý Nhà đầu tư mở tại AseanSC như sau:

  • Sáng: Từ 8h đến 12h00
  • Chiều: Từ 13h đến 16h45

(Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6)
Trường hợp tiền của Quý Nhà đầu tư được Ngân hàng báo có vào tài khoản của Công ty chúng tôi sau thời gian trên, AseanSC sẽ ghi nhận tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư vào ngày làm việc tiếp theo.
Trân trọng thông báo./.

CTCP CHỨNG KHOÁN ASEAN

P.TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

NGUYỄN VŨ PHONG

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!