Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV
  3. Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 17.868.600 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 6 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 4 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 29.577.600 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 17.868.600 CP         Cá nhân: 11.709.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 22/11/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!