Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh
  3. Địa chỉ: Khối Hợp Xuân,thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
  4. Vốn điều lệ: 38.850.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.367.040 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 19 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 18 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.320.100 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 100.000 CP              Cá nhân: 3.220.100 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/03/2020
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 10/03/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!