Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu như sau:
  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông
  3. Địa chỉ: Lô 18, khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.450.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 6 NĐT
       Trong đó:
           Tổ chức trong nước: 1 NĐT                  Cá nhân trong nước: 5 NĐT
           Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT                  Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.095.100 cổ phần
       Trong đó:
            Tổ chức trong nước: 630.000 CP Cá nhân trong nước: 2.465.100 CP
           Tổ chức nước ngoài: 0 CP                     Cá nhân nước ngoài: 0 CP
  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/09/2020
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút 04/09/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!