Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam
  2. Địa chỉ: Số 5-7 Hàng Gà, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Vốn điều lệ: 43.691.200.000 đồng

  1. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.279.392 cổ phần
  2. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 06 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 0 NĐT           Cá nhân trong nước: 06 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT          Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.877.784 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 0 CP         Cá nhân trong nước: 3.877.784 CP
       Tổ chức nước ngoài: 0 CP         Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/4/2021

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút 12/4/2021

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!