Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Công nghệ và Truyền hình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Công nghệ và Truyền hình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  2. Tên tổ chức phát hành: CTCP Công nghệ và Truyền hình
  3. Địa chỉ: Số 5 Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ thực góp: 83.127.930.000 đồng (Tám mươi ba tỷ một trăm hai mươi bảy triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.745.093 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                    Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.900.000 cổ phần

                    Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 1.900.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/12/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!