Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings
  2. Địa chỉ: Tầng 1 Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ: 257.482.600.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 10.000.000 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 143 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 0 NĐT                  Cá nhân trong nước: 143 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT                 Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 17.238.000 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 0 CP          Cá nhân trong nước: 17.238.000 CP
       Tổ chức nước ngoài: 0 CP         Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/11/2021
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 phút 12/11/2021

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!