Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân đội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân đội như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Quân đội
  3. Địa chỉ: Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ thực góp: 21.604.513.810.000 đồng (Hai mươi mốt nghìn sáu trăm linh tư tỷ năm trăm mười ba triệu tám trăm mười nghìn đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 53.400.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 10 NĐT

                    Trong đó: Tổ chức: 5 NĐT                      Cá nhân: 5 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.934.000 cổ phần

                    Trong đó: Tổ chức: 4.800.000 CP           Cá nhân: 1.134.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/10/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 30 phút ngày 15/10/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!