Thông báo về việc chuyển đổi thuê bao di động 11 số sang 10 số cho Khách hàng

                    Kính gửi: Quý Khách Hàng
 
Theo quyết định số 798/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 25/05/2018 về việc Ban hành kế hoạch chuyển đổi mã mạng của các thuê bao di động từ 11 chữ số sang 10 chữ số,việc chuyển đổi tại các nhà mạng sẽ được tiến hành theo các bước:
–     Ngày bắt đầu chuyển đổi: 15/09/2018
–     Thời gian quay số song song: đến hết ngày 14/11/2018
–     Các mã mạng cho thuê bao di động như sau:

STT Doanh nghiệp Mã mạng cũ Mã mạng mới
1 MobiFone 0120 070
0121 079
0122 077
0126 076
0128 078
2 VinaPhone 0123 083
0124 084
0125 085
0127 081
0129 082
3 Viettel 0162 032
0163 033
0164 034
0165 035
0166 036
0167 037
0168 038
0169 039
4 Vietnamobile 0186 056
0188 058
5 Gmobile 0199 059

 
Nhằm tạo thuận lợi và tiện ích cho Quý Khách hàng, ASEANSC  sẽ thực hiện chuyển đổi thông tin mã mạng thuê bao di động thuộc diện chuyển đổi sang mã mạng mới theo quy định đối với số di động mà Khách hàng đang đăng ký tại ASEANSC  trước ngày 14/11/2018. Kính đề nghị Quý Khách hàng kiểm tra các thông tin số thuê bao đang đăng ký tại ASEANSC và thực hiện phản hồi, thay đổi thông tin thuê bao di động khác (nếu có) thông qua số điện thoại 024.62758888 (chi nhánh HCM 028.39330308) hoặc trực tiếp tại các quầy giao dịch của ASEANSC trước ngày 14/11/2018. Khách hàng sẽ không phải chịu các chi phí liên quan đến việc chuyển đổi số thuê bao tại ASEANSC.
 

Trân trọng thông báo!

  CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!