SeABank: Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
Số: 1047/2021/TB-SeABank 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phát hành để trả cổ tức năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng.
SeABank trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phát hành để trả cổ tức năm 2020 như sau:

 1.  Đối với cổ phiếu đã lưu ký:Cổ tức bằng cổ phiếu được ghi nhận tại tài khoản chứng khoán của Quý cổ đông tại các Công ty chứng khoán/Thành viên lưu ký nơi Quý cổ đông lưu ký cổ phiếu SeABank.
 2.  Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Quý cổ đông nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tương ứng với phần cổ tức năm 2020 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (“AseanSC”) theo địa chỉ như sau:
 •  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
  Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Điện thoại: 024 6275 3844                Fax: 024 6275 3816
  Website: http://www.aseansc.com.vn
 •  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
  Địa chỉ    : 77-79 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM
  Điện thoại: 028 3933 0308                Fax: 028 3933 0380

Quý cổ đông lưu ý: Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bênh Covid-19 và tuân thủ các yêu cầu về giãn cách trong từng thời kỳ, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trước với Công ty cổ phần chứng khoán Asean theo thông nêu trên để được bố trí thời gia hợp lý nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
SeABank trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:                                                                                                                                  CHỦ TỊCH
–    CBTT;
–    Ban TT&TT (website)                                                                                                          
(đã ký)
–    AseanSC;                                                                                                               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
–    Lưu VPHĐQT.                                                                                                                  
LÊ VĂN TẦN       

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!