Thông báo v/v không tổ chức chào bán thỏa thuận cổ phần của MSB do SCIC sở hữu

THÔNG BÁO

V/v không tổ chức chào bán thỏa thuận cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean sẽ tổ chức phiên bán thỏa thuận cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (“MSB”) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (“SCIC”) sở hữu. Tuy nhiên đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16 giờ 30 ngày 06/01/2017) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự mua thỏa thuận.
Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo không tổ chức bán thỏa thuận cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu.
Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!