So sánh các hình thức đầu tư phổ biến

Việc đầu tư có thể khiến nhiều người e ngại vì có nhiều lựa chọn và khó có thể tìm ra hình thức đầu tư phù hợp với danh mục đầu tư của bạn.

3 hình thức đầu tư chính là gì?

Mặc dù có nhiều loại hình đầu tư nhưng có thể nhóm chúng thành 3 loại cơ bản: vốn sở hữu, thu nhập cố định và tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền.

Thuật ngữ “vốn chủ sở hữu” bao gồm bất kỳ loại hình đầu tư nào mang lại cho nhà đầu tư quyền sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp. Ví dụ phổ biến nhất là cổ phiếu phổ thông. Các ví dụ khác là cổ phiếu ưu đãi, chứng chỉ quỹ,…

Thuật ngữ thu nhập cố định bao gồm bất kỳ loại hình đầu tư nào đòi hỏi các nhà đầu tư về cơ bản phải cho doanh nghiệp vay tiền. Ví dụ phổ biến nhất là trái phiếu. Tiền và các khoản tương đương tiền là loại đầu tư thứ ba. Ngoài khoản tiền mặt giữ trong ví, nó còn bao gồm tài khoản séc, tài khoản tiết kiệm. 

So sánh các hình thức đầu tư phổ biến

Các hình thức đầu tư phổ biến

1. Cổ phiếu

Cổ phiếu là loại hình đầu tư đơn giản và phổ biến nhất. Khi mua cổ phiếu, bạn đang mua cổ phần sở hữu trong một công ty giao dịch công khai. Nhiều công ty lớn nhất trong nước được giao dịch công khai, nghĩa là bạn có thể mua cổ phiếu của họ. 

Trong đó, cổ phiếu phổ thông mang lại cho bạn quyền sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp với khả năng bỏ phiếu về các vấn đề quan trọng. Chẳng hạn như bầu ban giám đốc hoặc áp dụng một số chính sách của công ty.

Còn cổ phiếu ưu đãi giống trái phiếu hơn là cổ phiếu. Thông thường, bạn sẽ không có bất kỳ quyền biểu quyết nào. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán cổ tức trước cổ đông phổ thông. Cổ phiếu ưu đãi được phát hành theo mệnh giá và cổ phiếu được mua lại khi đáo hạn. Do đó bạn không có cơ hội hưởng mức lợi nhuận chênh lệch giá như cổ phiếu phổ thông. Lợi nhuận của bạn sẽ chủ yếu đến từ cổ tức. 

Cách bạn có thể kiếm tiền: Bạn thường kiếm lời từ phần chênh lệch giá mua và giá bán của cổ phiếu. Bên cạnh đó, bạn có thể nhận được cổ tức trên từng loại cổ phiếu tùy thuộc vào chính sách của doanh nghiệp.

So sánh các hình thức đầu tư phổ biến 

2. Trái phiếu

Trái phiếu là chứng khoán có thu nhập cố định là lãi từ các khoản vay của các nhà đầu tư (thường là doanh nghiệp hoặc chính phủ) dành cho người đi vay. Một trái phiếu có thể được coi là một dạng thỏa thuận. Trong đó, nó nêu rõ các điều khoản của khoản vay và các khoản thanh toán liên quan giữa người cho vay và người đi vay.

Cách bạn có thể kiếm tiền: Khi mua trái phiếu, trái chủ hoặc nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi. Sau khi trái phiếu đáo hạn, nghĩa là bạn đã giữ nó trong khoảng thời gian được xác định theo hợp đồng, bạn sẽ nhận lại được tiền gốc.

Tỷ suất lợi nhuận của trái phiếu thường thấp hơn so với cổ phiếu. Tuy nhiên, trái phiếu cũng có xu hướng rủi ro thấp hơn. Tất nhiên vẫn có một số rủi ro liên quan. Công ty mà bạn mua trái phiếu có thể bị phá sản. Thông thường, trái phiếu do Chính phủ phát hành được coi là có rủi ro vỡ nợ thấp hơn.

3. Quỹ tương hỗ

Quỹ tương hỗ là tập hợp tiền của nhiều nhà đầu tư được đầu tư rộng rãi vào một số công ty. Quỹ tương hỗ có thể được quản lý chủ động hoặc quản lý thụ động. Một quỹ được quản lý tích cực có một người quản lý quỹ chọn chứng khoán để đưa tiền của nhà đầu tư vào. Các nhà quản lý quỹ thường cố gắng đánh bại một chỉ số thị trường được chỉ định bằng cách chọn các khoản đầu tư sẽ hoạt động tốt hơn chỉ số đó. Quỹ được quản lý thụ động, còn được gọi là quỹ chỉ số . Các quỹ tương hỗ có thể đầu tư vào nhiều loại chứng khoán: cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ và các công cụ phái sinh .

Các quỹ tương hỗ có nhiều rủi ro giống như cổ phiếu và trái phiếu, tùy thuộc vào những gì chúng được đầu tư vào. Tuy nhiên, rủi ro thường ít hơn vì các khoản đầu tư vốn đã được đa dạng hóa .

Cách bạn có thể kiếm tiền:  Nhà đầu tư kiếm tiền từ quỹ tương hỗ khi giá trị cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán đi kèm khác mà quỹ đầu tư tăng lên. Bạn có thể mua chúng trực tiếp thông qua công ty quản lý và môi giới chiết khấu. Nhưng lưu ý rằng thường có khoản đầu tư tối thiểu và bạn sẽ phải trả phí hàng năm.

So sánh các hình thức đầu tư phổ biến

Tạm kết 

Có rất nhiều hình đầu tư khác nhau để lựa chọn. Một số phù hợp cho người mới bắt đầu. Trong khi một số khoản đầu tư khác đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và nghiên cứu hơn. Mỗi loại hình đầu tư mang lại mức độ rủi ro và lợi nhuận khác nhau. Nhà đầu tư nên xem xét từng loại hình đầu tư trước khi xác định phân bổ tài sản phù hợp với mục tiêu tài chính tổng thể của mình.

Chia sẻ

Tag

Chần chờ gi nữa ,
mở tài khoản eKYC ngay!

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!